Transaktionsdata från den digitala betalningsplattformen Square visar att antalet inköp på mat- och dryckesföretag mellan kl. 7 och 11 på vardagar har sjunkit till under de nivåer som rådde före pandemin, med nedgångar i Melbourne, Sidney och Brisbane

.

Credits: Getty Images; Författare: Steve Cristo-Corbis;

Samtidigt har transaktionsvolymerna ökat under brunchtimmarna på helgerna, och resultaten pekar på en ny normal för hur australierna optimerar sina utgifter

.