National Republican Guard (GNR) kommer att sätta in 20 soldater från besättningen på kustpatrullbåten "Bojador", i två perioder, mellan den 12:e i denna månad och den 7:e augusti, i operationen "under ledning av Europeiska gränsbevakningsbyrån och kustgränserna (Frontex) och inom ramen för operativ samordning vid Europeiska unionens yttre gränser, för att kontrollera migrationsflöden och förhindra gränsöverskridande brottslighet", sade han i ett uttalande.

"Syftet med uppdraget är att förebygga, upptäcka och sätta stopp för olaglig verksamhet som rör narkotikahandel, människohandel, vapenhandel, illegalt fiske, förfalskning av dokument, identifiering och registrering av personer, identifiering av medhjälpare, insamling av information om kriminella nätverk, sök- och räddningsinsatser, bekämpning av havsföroreningar och även bidra till att skydda människoliv till sjöss", tillade han.

Mellan 2007 och 2023 deltog mer än 1.100 GNR-soldater i flera gemensamma Frontex-operationer. "Inom ramen för havsövervakning och skydd av människoliv har GNR sedan 2007 skickat mer än 450 militärer ombord på olika typer av fartyg, främst i de gemensamma operationerna INDALO i Spanien, THEMIS i Italien och POSEIDON i Grekland", står det i uttalandet.