Enligt rankningen från Institute of Economics and Peace hamnar Portugal på sjunde plats som det fredligaste landet i världen, med 1 372 poäng i en rankning där den lägsta poängen, det vill säga den bästa, leds av Island med 1 112.

I det index som årligen utarbetas av Institute of Economics and Peace i samarbete med FN hamnar Portugal på 114:e plats när det gäller våldets ekonomiska konsekvenser, och kostnaderna motsvarar cirka 3 procent av Portugals BNP.

I den artonde upplagan av Global Peace Index 2024 intas förstaplatsen på listan över de fredligaste länderna av Island, Irland och Österrike, medan Afghanistan, Jemen, Syrien, Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo hamnar längst ned på listan.

Rapporten är framtagen av den internationella tankesmedjan Institute for Economics and Peace och presenterar den hittills mest omfattande analysen av fred, ekonomiskt värde, trender och sätt att utveckla fredliga samhällen. Den omfattar 99,7 procent av världens befolkning genom analys av 23 kvalitativa och kvantitativa indikatorer. Dessa indikatorer är grupperade i tre huvudområden: Pågående konflikter, trygghet och säkerhet samt militarisering.

Global Peace Index 2024 visar att det nu pågår 56 konflikter i världen, vilket är det högsta antalet sedan andra världskriget.