Data från undersökningen om Summer 2024 Perspectives, som genomfördes av den portugisiska hotellföreningen (AHP), "återspeglar en positiv syn på den portugisiska hotellindustrin, med stark efterfrågan från både den inhemska marknaden och de viktigaste externa marknaderna för denna tid på året".

När det gäller bokningar för juni anger 70% av de tillfrågade en bokningsgrad på mellan 50% och 89%, avslöjade AHP. För 43% är bokningsgraden till och med över 70%.

Per region sticker Madeira ut, där nästan alla svarande har en bokningsgrad på över 70%, följt av Azorerna med 86% av de svarande, som registrerar bokningar över 70%.

På nationell nivå hade 67% av de tillfrågade i juli en bokningsgrad på mellan 20% och 69%. På Azorerna har nästan alla svarande bokningar på över 70% och på Madeira har 98% bokningar på över 50%.

I Alentejo har däremot bara hälften av de tillfrågade reserver på över 20%, vilket är den region som har den lägsta genomsnittliga reserveringsgraden.

I augusti, som anses vara årets starkaste månad, hade 63% av de tillfrågade reservationer på mellan 20% och 69%. På Azorerna har samtliga tillfrågade redan reserverat över 70%. På Madeira och i Algarve har de allra flesta en bokningsgrad på över 50%.

I Stor-Lissabon, Norr och Centrum har majoriteten av de tillfrågade bokat mellan 20% och 69%. Alentejo fortsätter att ha de lägsta bokningsgraderna, med mer än hälften av respondenterna som registrerar bokningar under 50%.

Slutligen, enligt AHP, rapporterade mer än hälften av respondenterna på Azorerna (71%) i september en bokningsgrad på över 70%. På Madeira har nästan alla en bokningsgrad på över 50%. I Algarve har hälften av de tillfrågade reservationer på mer än 50%.

Huvudsakliga marknader

Respondenterna tillfrågades också om de viktigaste marknaderna under sommarmånaderna. 73% av de svarande angav den nationella marknaden bland de tre viktigaste marknaderna, t.ex. Storbritannien (52% av de svarande), följt av den spanska marknaden (45% av de svarande). Därefter följde USA och Tyskland med 38% respektive 31%.

På frågan om vilka bokningskanaler som används under sommarmånaderna pekade respondenterna ut Booking som den viktigaste kanalen, följt av själva webbplatsen.

När det gäller utvecklingen av de viktigaste indikatorerna för hotelldrift jämfört med sommaren 2023 svarade 89% av de svarande att beläggningsgraden skulle vara densamma eller bättre, med centrum och Setúbalhalvön som de mest optimistiska.