Initiativet kommer att innehålla inlägg av Cláudia Sil, en CCMAR-forskare, och representanter från University of Algarve, PAS-Plataforma Água Sustentável och Quarpesca -Associação dos Shipowners and Fishermen of Quarteira. Förutom de inbjudna talarna kommer "debatten att vara öppen för åsikter, kommentarer och frågor från deltagarna i sessionen", enligt arrangörerna.

Trots att Plataforma Mais Algarve medger att "vattenfrågan är avgörande i Algarve" ifrågasätter man relevansen av att bygga en avsaltningsanläggning.

"Många förstår att dessa miljardinvesteringar inte är motiverade och många tror också att de resulterande miljömässiga och sociala effekterna är mer skadliga än de förmodade fördelarna som uppstår" från byggandet av anläggningen.