Det fyraåriga kontraktet, som undertecknades med det brittiska laboratoriet Seqirus och kommissionens myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA), innehöll en option på att köpa ytterligare 40 miljoner doser.

Målet med gemensamma kontrakt, berättade en gemenskapskälla för Lusa, "är att erbjuda ytterligare kapacitet för medlemsstaterna att förvärva vacciner".

"Medlemsstaterna har alltid möjlighet att använda sitt eget nationella förfarande för att förvärva vacciner, oavsett om de omfattas av det gemensamma anbudet eller inte", betonade han.

Seqirus UK Ltd har ett EU-godkännande för försäljning av ett uppdaterat vaccin mot H5-stammar av influensa A-virus avsett för användning på vuxna.

Vaccinet är avsett att förhindra kontakt hos personer som arbetar med eller exponeras för infekterade fåglar och däggdjur.