Under många år har befolkningen i församlingen och ledarna för Caranguejeiras församlingsråd strävat efter att "ha en infrastruktur som ska vara ett ankare för att locka besökare till församlingen och som ger samhället tillbaka ett utrymme som är unikt i territoriet med grönområden, vattennivåer och byggda utrymmen med historia".

"Som en del av kommunens utvecklingsstrategi har Leiria kommun för avsikt att utforma en ekopark" för Quinta do Faria, en privat egendom som har varit tillgänglig för tillfällig användning av samhället och kommunens utbildnings-, sociala, kulturella och idrottsinstitutioner och där barnfestivalen Leiria Kids ägde rum under de senaste två åren.

Quinta do Faria ligger i centrum av staden Caranguejeira och har tillgång till parkeringskapacitet utan att äventyra vägnätets normala funktion. Med en ungefärlig yta på 60 tusen kvadratmeter har utrymmet ett mottagningsområde, ett jordbruksområde och en strandpromenad som gör det möjligt för utrymmet "att vara värd för olika typer av evenemang och aktiviteter".

Projektet kommer att skapa "en anläggning för allmänt bruk som kan vara ett ankare för att öka turistefterfrågan i Leiria, en ekonomisk stimulans för territoriet och ett differentierande sätt att bevara Leirias kultur och traditioner och öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor".