Operationen pågår fram till den 15 september och omfattar semesterorter, evenemang, etablissemang och nattklubbar, huvudvägar, gränser, bostäder och skogsskydd.

Denna operation upprepas varje år under sommaren, då "ett ökande antal turister förväntas i områdena inom vaktens territoriella ansvarsområde, och därmed registrerar en betydande befolkningsökning", säger GNR i ett uttalande.

"Som ett resultat av detta kännetecknas denna säsong också av en minskning av befolkningen i områden med stadigvarande bosättning, vilket innebär att vissa hem förblir obebodda under längre perioder, varför det är viktigt att förhindra förekomsten av associerad brottslighet", betonar vakten.

I meddelandet anger GNR att man kommer att genomföra flera förstärkningsaktiviteter för att samordna medvetandehöjande åtgärder, patrullering och inspektioner, med särskild uppmärksamhet på övervakning av kustlinjen, även med tanke på stränder och platser nära kusten.

GNR kommer också att intensifiera patrulleringen kring nattklubbar och platser med större folksamlingar, samt garantera säkerheten vid evenemang, fester och säsongsbundna pilgrimsfärder, och förstärka åtgärderna för att stödja, reglera och övervaka vägtrafiken.