"Det här är två fastigheter som hade överförts till kammaren, genom utlåningskontrakt, för flera år sedan, av Institutet för finansiell förvaltning av social trygghet, med kommunen som nu tar full förvaltning", specificerade borgmästaren i Tavira till Lusa.

De två fastigheterna rehabiliterades av kommunen - kyrkan 2016 och byggnaden där den så kallade Casa dos Pescadores en gång verkade, 2022 - i en total investering på 850 tusen euro, 362 tusen bidragit med gemenskapsfonder.

Enligt Ana Paula Martins hade kommunen "under en tid uttryckt ett intresse för att ta över hela förvaltningen av fastigheterna, med tanke på att rehabiliteringsarbetena stöddes av kommunen".

Enligt borgmästaren har kyrkan São Pedro Gonçalves Telmo, känd som Vågornas kyrka, "en stark koppling till fiskesamhället, och detsamma gäller byggnaden Compromisso Marítimo, där det så kallade Casa dos Pescadores och socialförsäkringstjänsten under många år hade sina lokaler".

Ana Paula Martins förklarade att byggnaden nu inrymmer huvudkontoret för Taviras församlingsråd, "och därmed fortsätter att stå till befolkningens tjänst".