I landet med 123,9 miljoner invånare registrerades endast 727.277 födslar förra året, enligt nya uppgifter från ministeriet för hälsa, arbete och välfärd. Fruktsamhetstalet - definierat som det totala antalet födslar som en kvinna får under sin livstid - sjönk från 1,26 till 1,20.

För att en befolkning ska förbli stabil krävs ett fruktsamhetstal på 2,1. Allt över det kommer att se en befolkning expandera, med en stor andel barn och unga vuxna, vilket man ser i Indien och många afrikanska länder.

Men i Japan har fruktsamhetstalet legat långt under den stabila nivån 2,1 i ett halvt sekel. Experter menar att det föll under den nivån efter att den globala oljekrisen 1973 drev ekonomierna in i recession, och att det aldrig återhämtade sig.