Förändringen skulle spara Storbritannien 3,5 miljarder pund och 12 miljoner ton koldioxidutsläpp - eller motsvarande att 80.000 förbränningsbilar tas ur trafik - under 35 år.

Det motsvarar också att plantera en skog över ett område lika stort som Isle of Man och spara 1,8 miljoner liter dieselbränsle per år.

Siemens Mobilitys nya Train Functioning Facility i Goole, East Riding of Yorkshire, ska tillverka de nya loken som kallas "bi-mode"-tåg, som kan köras på batteriladdning eller från de elektrifierade ledningar som redan finns över de brittiska järnvägarna.