Enligt samma källa väntas dieselpriset stiga med 4 cent per liter och bensinpriset med 1,5 cent.

Om dessa prognoser bekräftas bör genomsnittspriset för enkel dieselbränsle vara 1,557 euro per liter medan enkel 95 bensin bör vara 1,711 euro per liter.

Det bör noteras att det genomsnittliga priset för en liter bensin i Portugal på torsdagen (13 juni) var 1,696 euro medan dieselpriset var 1,517 euro, enligt uppgifter från generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG).

Dessa prognoser för bränslekostnaden tar hänsyn till upprätthållandet av extraordinära skattereduktionsåtgärder som tillämpas av regeringen för att mildra prisökningen.