Det är 50 gånger längre än en människas, 7 procent längre än den tidigare världsrekordhållande arten för längsta genom och 20 procent längre än det rekordhållande djuret.

Kreditering: Getty Images; Författare: Pierre Longnus;

Jämfört med 23 kromosompar i varje mänsklig cell innehåller den lilla ormbunken 416 - och om den vore upplöst skulle den klättra högre än Big Ben i Westminster i London.