Inom ramen för tävlingen för att stödja projekt inom skapande och utgivning kommer generaldirektoratet för konst att stödja 161 projekt som har godkänts av kulturminister Dalila Rodrigues, med totalt cirka 4 miljoner euro. 176 projekt kommer dock inte att få stöd, trots att deras ansökningar uppfyllde den nödvändiga poängen på 75 procent.

Av alla de initiativ som har fått stöd står Lissabons storstadsområde för 65 av dem, norra 47, centrala 27, Alentejo 12, Algarve 6, den autonoma regionen Madeira 2 och den autonoma regionen Azorerna 2. Teaterkategorin omfattar 79 av de sponsrade projekten, vilket är nästan hälften av det totala antalet projekt. Därefter följer projekt som rör Disciplinary Crossing (55), Dance (19), Street Arts (4) och Circus (4).


Som nämnts av DGArtes kommer de 161 projekt som stöds med 4,015 miljoner euro i tävlingen för att stödja projekt inom skapande och utgivning "att genomföras i hela territoriet". Generaldirektoratet för konst (DGArtes) sade i ett uttalande att de sponsrade kandidaterna har underrättats om tävlingens slutliga slutsats. Ansökningar till tävlingen togs emot från och med den 30 oktober till och med den 13 december 2023.