I ett uttalande förklarar GNR att man via SOS Environment and Territory Line fått in flera klagomål "om utsläpp av industriavfall på en otillåten plats".

På den angivna platsen genomförde GNR inspektioner "hos flera företag", vilket ledde till upptäckten av "sex miljööverträdelser, hos två av de inspekterade företagen".

Det totala värdet av överträdelserna är 74.000 euro, "vilket också kan stiga till 440.000 euro under en utredning", förklarade vakten.

Två överträdelseförelägganden upprättades och skickades till den behöriga administrativa enheten, General Inspectorate of Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning (IGAMAOT).

"SEPNA är inrättat som en miljöpolicy, behörig att övervaka, inspektera, rapportera och utreda överträdelser av lagstiftning som syftar till att skydda naturen, miljön och naturarvet, över hela det nationella territoriet", avslutade GNR i uttalandet.