Programmet omfattar universiteten Nova de Lisboa, Évora, Algarve, Madeira, Azorerna och Egas Moniz och inleds i september.

"Digital Sul + Ilhas" är det konsortium som ska utveckla initiativet, som presenteras som banbrytande och utformat för "en alltmer digital arbetsmarknad", med stöd på 2 393 855 euro från PRR.

Huvudsyftet är att "erbjuda omfattande utbildning inom audiovisuell produktion och medieproduktion, IT, IT-vetenskap, elektronik och automation", enligt konsortiet.

Utbildningsmodulerna omfattar digital kompetens, datalogiskt tänkande, programmering, digitala medier, kommunikation och multimediadesign, cybersäkerhet och integritet, datavetenskap och analys, artificiell intelligens och digital tillverkning.

Konsortiet erbjuder också en forskarutbildning med obligatorisk grundutbildning i digital informationskompetens, digitalt innehållsskapande samt digital kommunikation och medborgarskap.

Studenterna kan också välja Curricular Units inom Security and Privacy och Technology-Based Solutions.

"Detta projekt stöder också de ekologiska och digitala övergångspelarna i planen för återhämtning och resiliens (PRR), och främjar jämställdhet, möjligheter och icke-diskriminering", enligt samma källa.