Insatsen kommer att omfatta en del av Estrada Nacional 125, Lagoa Municipal Fair and Exhibition Park-området, Lagoa Industrial Area, områden i Alagoas Brancas, Covas da Areia Urbanization och omgivande områden.

Förutom fas V - Lagoa kommer kommunen Lagoa inom några veckor att påbörja fas IV - Ferragudo, i stadens tätort, och fas IV - Estômbar Parchal, i området Mexilhoeira da Carregação, vilket motsvarar en total investering på cirka 750 000 euro.

Förutom miljöfördelarna och besparingarna på den offentliga belysningen är de nya lamporna utrustade med ett regleringssystem som gör att den offentliga belysningen kan dimmas under natten, genom att minska effekten, vilket också minskar förbrukningen.

"Det här är en investering med liten synlighet som befolkningen ofta tar för given, men den är grundläggande för planetens hållbarhet och för att vi ska kunna garantera naturresurser för framtida generationer. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att få en kommun som är helt täckt av miljövänlig teknik", säger Luís Encarnação, borgmästare i Lagoa.