Den XXI:a årliga konferensen för Imiscoe (International Migration Research Network) äger rum den 3-5 juli på ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, och organiseras av Center for Research and Studies in Sociology.

Enligt organisationen är mötet "ett av de viktigaste inom området för studier om migration och integration i Europa" och kommer att samla "omkring tusen deltagare, inklusive experter, forskare och akademiker, beslutsfattare och företrädare för organisationer i det civila samhället från hela världen".

Temat för årets upplaga är "Immigration as a social construction. A reflective turn" och kommer att omfatta teman som integration, asylpolitik och de "sociala och ekonomiska konsekvenserna av dessa fenomen i dagens samhällen".

"I en tid när invandring blir ett centralt ämne i den offentliga debatten i Portugal framstår konferensen som ett privilegierat utrymme för att diskutera dessa frågor", anser arrangörerna och betonar att målet också är att "uppmuntra till kritiskt tänkande kring de processer som är förknippade med konstruktionen och kategoriseringen av "invandrare" och deras ättlingar".