Åtgärden är ett resultat av programmet "Healthy Beach", och placeringen av tornen utförs av ett företag som anlitats av kommunen, i samarbete med och under övervakning av Rocha Rescue Association.