INE uppger att "i början av 2024 var det fortsatt historiskt höga passagerarantal per månad på de nationella flygplatserna", med ett genomsnitt på 101,5 tusen passagerare som gick i land per dag i april (över det dagliga genomsnittet i april 2023).

Enbart i april hanterade de nationella flygplatserna 6,0 miljoner passagerare (2,3 % fler än året innan).

Mellan januari och april var Frankrike det viktigaste ursprungs- och destinationslandet för flygningar, även om antalet passagerare som gick i land (-2,4%) och ombord (-2,4%) minskade jämfört med samma period 2023. Storbritannien och Spanien låg på andra respektive tredje plats, Tyskland på fjärde och Italien på femte.

Under de första fyra månaderna 2024 hanterade Lissabon 53,4 % av det totala antalet passagerare (10,5 miljoner, en ökning med 5,2 % jämfört med samma period föregående år) och Porto 23,0 % av det totala antalet passagerare (4,5 miljoner, en ökning med 5,6 % jämfört med samma period föregående år). Faro Airport hanterade 2,1 miljoner passagerare (förändring med 2,4%).