För att utöka det integrerade nätverket för fortsatt vård (REDE) har Madeiras regionala regering anslagit 9,6 miljoner euro till tre enheter som får 107 vårdplatser. Madeiras institut för hälsoadministration (IASAÚDE) uppger att dessa sängar är avsedda för långtidsvård och underhåll som en del av de investeringar som ingår i planen för återhämtning och motståndskraft (PRR).

IASAÚDE uppger också att denna förstärkning av "nätverket" "är integrerad i den första fasen av investeringar i samband med byggprojekt från grunden, utbyggnadsprojekt och/eller ombyggnad av infrastrukturer för att skapa nya slutenvårdsenheter, i de olika typerna av integrerad kontinuerlig vård av allmän omfattning, i syfte att skapa högst 418 nya sängar, till ett värde av 37,6 miljoner euro".

Enligt tillgänglig statistik erbjuder Madeiras nätverk för integrerad kontinuerlig vård nu 399 vårdplatser. Enligt dem är det övergripande målet att lägga till 1 080 nya platser i slutet av 2025, i ett projekt som innebär att man spenderar mer än 60,4 miljoner euro.

Enligt IASAÚDE:s rapport undertecknades redan den 17 maj programkontrakt för 75 nya platser för medellång vård och rehabilitering vid Atalaia Living Care och 81 nya platser för långtidsvård vid Dilectus. Enligt institutet kommer dessutom "DITASSEMPRE - Saúde, Lda att ansvara för att skapa 63 platser inom konvalescentvården". Följaktligen anges i dokumentet att "under dessa kontrakt ingick 219 sängar, för ett totalt belopp på 19,7 miljoner euro".