I ett uttalande förklarar GNR att operationen äger rum inom ramen för den årliga planeringen som utförs av det europeiska trafikpolisnätverket(RoadPol) och har "syftet att främja ett säkrare beteende hos förare och minska allvarliga trafikolyckor".

Säkerhetsstyrkan uppger att den under 2023 registrerade 55.312 trafikolyckor, som resulterade i 16.911 lindriga skador, 1.277 allvarliga skador och 279 dödsfall, och av de 2.143.736 förare som kontrollerades av GNR det året hade 33.657 en alkoholhalt i blodet (BAC) som var högre än vad som är tillåtet enligt lag.

Att köra under påverkan av alkohol eller psykotropa ämnen "är en riskfaktor som har fått allt större uppmärksamhet i trafiksäkerhetspolitiken på europeisk nivå", framhåller GNR.