Portugal ligger över genomsnittet och de nominella arbetskraftskostnaderna per arbetad timme steg med 6,2%, även om ökningen dämpades jämfört med föregående kvartal då de steg med 6,3%.

Det finns två huvudkomponenter i dessa kostnader: löner och andra avgifter. När det gäller lönerna steg de i början av året med 5,3% i det gemensamma valutaområdet och med 5,8% i EU jämfört med samma period förra året.

Under sista kvartalet förra året hade dessa kostnader ökat med 3,2% respektive 3,9%, vilket innebär att de accelererade i början av året i både Eurozonen och EU.

När det gäller Portugal var trenden den omvända. Mellan januari och mars steg de nominella arbetskraftskostnaderna per arbetad timme med 6,2 procent i årstakt. Som jämförelse kan nämnas att förändringen under föregående kvartal var 6,3%, dvs. kostnaderna minskade i början av året i landet. Trots detta var ökningen på 6,2% högre än både genomsnittet i EU och i det gemensamma valutaområdet, enligt uppgifter från Eurostat.

De största ökningarna av arbetskraftskostnaderna i årstakt noterades i Rumänien (16,4%), Bulgarien (15,8%) och Kroatien (15,3%). De lägsta ökningarna på årsbasis noterades i Belgien (2,3%), Danmark (2,5%) och Frankrike (2,7%).