I ett inlägg på sin Facebook-sida klargör Metro do Porto att avbrottet beror på "att man utför underhållsarbete på spåret".

Under denna period, tillägger företaget, kommer trafiken på dessa två linjer att vara begränsad.