Efter detta meddelande klargör ANA i ett uttalande på sin officiella webbplats att "situationen redan har rapporterats till META" och att företaget "redan har lämnat in en brottsanmälan för att påbörja brottsutredningsprocessen".

"ANA varnar för detta bedrägeri, som syftar till att olagligt erhålla bankuppgifter och begär dess rapportering", specificerar noten.

I detta avseende garanterar det företag som ansvarar för förvaltningen av portugisiska flygplatser att det "gör allt för att se till att den bedrägliga sidan tas bort, liksom de ovannämnda publikationerna", samt hoppas att "de ansvariga identifieras och hålls juridiskt ansvariga" för den olagliga handlingen.