De 707 miljoner euro som lånades ut i april förra året motsvarar 28,4% mer jämfört med april 2023 och 3,2% mer jämfört med föregående månad (mars).

Enligt uppgifter från centralbanken om utvecklingen av nya konsumentkrediter finansierades 275 miljoner euro i april för bilköp, 28,7% mer än samma månad 2023.

I personlig kredit lånade finansinstitut 301 miljoner euro i personliga lån utan ett specifikt syfte, en ökning med 30% jämfört med året innan, och 11,4 miljoner euro för utbildning, hälsa, förnybar energi och leasing av utrustning, med en variation på nästan 10%.

I april lånade bankerna ut 119 miljoner euro i kreditkort, kontokrediter och checkräkningskrediter, 24% mer jämfört med samma månad 2023.