Enligt det förhandsmeddelande som publicerats i pressen äger strejken, som kallas SEP, rum mellan 08.00 och 24.00, omfattar morgon- och eftermiddagsskiften, men inkluderar tillhandahållande av minimitjänster som är nödvändiga för att tillgodose "behov som är oundvikliga sociala frågor".

Meddelandet om strejken kommer en dag före det planerade mötet med hälsoministern för att inleda förhandlingar om en förändring av löneskalan och karriärfrågor.

Sjuksköterskorna gick ut i strejk den 10 maj, men på nationell nivå, i en strejk som också utlystes av SEP för att kräva att förhandlingsprocessen inleds med upprättandet av ett samförståndsavtal om de frågor som ska förhandlas (poängräkning, sjuksköterskekarriär och andra aspekter) och respektive kalender.

Strejken i maj, som även omfattade ett möte i Campo Pequeno i Lissabon, hade enligt SEP ett deltagande på 76,8%, och effekterna var mest synliga i operationssalarna och vid externa konsultationer på sjukhusen.