I simuleringen ingick att ett fartyg sjönk med tre besättningsmän ombord, vilket resulterade i en begäran om hjälp med att rädda en klippa nära stranden Montes Clérigos, för att hjälpa till att träna brandmännen i den här typen av komplexa räddningsinsatser.

"Det här scenariot gjorde det möjligt för dessa specialiserade team att träna i verkliga scenarier och på så sätt praktisera de olika tekniker som krävs vid räddningsinsatser", förklarar en av brandmännen.

"Brandmän utsätts allt oftare för mycket komplexa situationer och incidenter, och det är dessa typer av övningar som gör det möjligt för dem att testa sina förberedelser, både på teknisk, fysisk och psykologisk nivå", och betonar att det i Algarve-området, särskilt i Barlavento Algarvio och Costa Vicentina, finns flera stigar där många människor passerar varje dag.