För närvarande kan hyresgäster dra av 15% av sin bostadshyra från sin inkomstskatt, upp till en gräns på 600 euro. Den höjning med 200 euro som PS föreslår förutspår att 50 procent av denna höjning kommer att ske 2025, 25 procent 2026 och 25 procent året därpå.

Detta innebär att det maximala planerade avdraget kommer att öka från nuvarande 600 euro till 700 euro 2025, till 750 euro 2026 och till 800 euro 2027.

PS-förslaget måste fortfarande godkännas generellt och sedan promulgeras av republikens president, Marcelo Rebelo de Sousa. Åtgärden bör träda i kraft den 1 januari 2025.