Under de senaste åren har det varit möjligt att öka antalet djur av denna art, från 94 till 2.000, enligt 20 Minutos.

Med tanke på denna situation har International Union for Conservation of Nature (IUCN), världens största vetenskapliga myndighet för miljöfrågor, avklassificerat hotet mot det iberiska lodjuret.

I rapporten "Evolution and recovery of the Iberian lynx (Lynx pardinus) in Spain and Portugal: an example of successful conservation", som publicerats av Artemisan Foundation, redogörs för artens situation och det framgår att det för närvarande finns 14 populationscentrum för arten (13 av dem i Spanien och ett i Portugal).

Fyrtiofyra procent av de nya kattdjuren finns i Andalusien och det finns avelspopulationer i Castilla-La Mancha, Extremadura och södra Portugal.