Iberdrola har fått fullständig miljöcertifiering av regeringen för att fortsätta med byggandet av en vindkraftspark på 274 megawatt (MW) i Vila Real- och Braga-distrikten. Vindkraftsparken kommer att generera tillräckligt med el för att försörja 128.000 bostäder. Nästa steg är enligt bolaget att ansöka om produktionslicens hosDGEG(General Directorate of Energy and Geology).

"Iberdrola har erhållit det slutliga miljötillståndet från den portugisiska regeringen för byggandet av landets största vindkraftspark. Företaget tar därmed ytterligare ett steg i sin expansion över hela landet och driver på övergången till en ekonomisk modell som bygger på minskade koldioxidutsläpp genom förnybar energi och oberoende av fossila bränslen".

Vattenkraftverket Alto Tâmega, pumpkraftverket Gouvães och Daivões utgör Tâmega Electric Production System (SET), som har en total investering på mer än 1 500 miljoner euro. Projektet utformades för att dra nytta av den injektionspunkt i elnätet som redan byggts i SET.

Som företaget förklarade: "Införlivandet av vindkraft i Tâmegas elproduktionssystem ökar dess bidrag av ren, tillgänglig och konkurrenskraftig energi till elsystemet, vilket garanterar leverans av den maximala mängd grön energi som ursprungligen godkändes för varje projekt, så länge som möjligt".

Bolaget, som gjorde en vinst på 2.760 miljoner euro under första kvartalet i år, vilket är 86 procent mer än under samma period förra året, siktar på att påbörja byggandet 2025.