Enligt prognoser från ACP - Automóvel Club de Portugal- förväntas genomsnittspriset på diesel öka med 3 cent och bensin med 1,5 cent per liter.

Om prognoserna för nästa vecka bekräftas bör det genomsnittliga priset på diesel vara €1,588/l medan det för 95 bensin bör vara €1,726/l, säger samma källa.

Man bör komma ihåg att sektorns prognoser baseras på antagandet att de extraordinära skattesänkningar som regeringen genomfört för att mildra prisökningarna bibehålls.