Under denna period såldes cirka 33.000 bostäder till ett sammanlagt värde av 6,7 miljarder euro.

Mellan januari och mars "ökade bostadsprisindexet (IPHab) med 7% på årsbasis, en takt som var 0,8 procentenheter lägre än under föregående kvartal", konstaterar kontoret och indikerar att detta är den "minst betydande prisökningen sedan 1:a kvartalet 2021".

Den genomsnittliga årliga förändringstakten i husprisindex var 7,8% under första kvartalet, vilket motsvarar en avmattning med 0,4 procentenheter jämfört med sista kvartalet förra året. "Under denna period översteg prisökningen för befintliga bostäder (8,2%) den för nya bostäder (6,6%)", tillägger INE.

I kedjejämförelsen steg bostadsprisindex med 0,6%, vilket står i kontrast till de 1,3% som noterades under föregående kvartal och samma period förra året.

Under årets första tre månader såldes 33.077 bostäder, 4,1% färre jämfört med samma period 2023 och en kedjereduktion på 3,1%. När det gäller värdet av sålda hus uppgick det till 6,7 miljarder euro, en minskning med 1,8% jämfört med första kvartalet 2023.

Majoriteten av husen (85,5%) köptes av familjer, till ett värde av 5,7 miljarder euro. Trots detta minskade antalet hus som köptes av familjer med 3,4% jämfört med samma period föregående år (28.283 hus), och det totala värdet minskade med 1,5% jämfört med samma period föregående år.

Under första kvartalet i år minskade köpet av hus "av köpare med skattemässig hemvist i hela landet med 3,1% jämfört med året innan, till totalt 31.010″. Ändå representerar denna post 93,8% av det totala antalet transaktioner och är "den högsta relativa vikten sedan 1: a kvartalet 2022", avslutar INE.