Efter renoveringar som kostat över tre miljoner euro är nu nya Largo de São Sebastião da Pedreira i Lissabon färdigbyggd, med fler träd och mindre biltrafik i det nya området. Målet med projektet, som inleddes i februari förra året och omfattade ett antal närliggande trafikleder, var att förstärka skogsplanteringen och förbättra områdets cykel- och gångtrafik.

För att bevara så många parkeringsplatser för husägare som möjligt breddade kommunen gångvägarna samtidigt som körbanornas bredd minskades. Omvänt placerades en kiosk i Largo med avsikten att skapa ett område för fritid och umgänge. Carlos Moedas, borgmästare i Lissabon, konstaterade att "mycket arbete har också gjorts som inte är så synligt" och tillade att "det finns fortfarande mycket kvar att göra i Lissabon när det gäller upprustning".

"Det var ett mycket viktigt arbete. Titta på det här, så vackert det är", sade Carlos Moedas till det trettiotal gäster som närvarade vid invigningsceremonin. Borgmästaren tackade också lokalbefolkningen och handlarna för deras "tålamod" och lyfte fram andra initiativ som har genomförts: "Vi har till exempel redan planterat mer än 30 000 träd".