I ett samtal med Lusa förklarade Vasco Malta, ansvarig för IOM:s kontor i Portugal, att målet med denna plan är "god hantering av arbetskraftsmigration i Portugal".

"Vi har identifierat två kritiska områden för arbetskraftsbehov i Portugal, som inte är nya för någon: jordbruk och turism" och planen "bygger på principerna om säker, ordnad och regelbunden migration, men också på skyddet av migranters rättigheter, etisk rekrytering och hållbarhet i sig", förklarade Vasco Malta och betonade att bilaterala migrationsavtal som redan undertecknats av Portugal kan användas, vilket är fallet med Marocko, Indien eller Kap Verde.

Tjänstemannen sade att målet med denna plan "var att föreslå en uppsättning rekommendationer som syftar till att påskynda dokumentationsprocesserna för dessa migrerande personer, förbättra rekryteringsmetoderna, men också stärka integrationen och samordningen mellan institutioner i Portugal och därmed främja ett informerat och etiskt tillvägagångssätt för att hantera arbetskraftsmigration".

I dessa fall skulle IOM kunna "hjälpa till att genomföra, om än bara med ett pilotprojekt", en plan som identifierar de behov som ska uppfyllas ur arbetssynpunkt och sedan "försöka göra en 'matchning' i dessa människors ursprungsland".

Därefter skulle IOM kunna "förbereda dessa människor före avresan", inklusive, om nödvändigt, "utbildning i deras ursprungsland så att de, när de anländer till Portugal, redan är förberedda, med viss bakgrund för att effektivt kunna hjälpa till att genomföra på arbetet eller i det område där de kom för att arbeta", sade han också.