Resultaten från undersökningen om hushållens utgifter 2022/2023 visar att de genomsnittliga årliga utgifterna för boende uppgick till 9.390 euro, medan livsmedel uppgick till 3.091 euro och transport till cirka 2.888 euro.

INE-undersökningen visade också att utgifterna för restauranger och boende motsvarade 8,6% av hushållens genomsnittliga årliga utgifter.

Undersökningen visar också att en "mindre del av familjens utgifter" gick till kultur, rekreation, sport och fritid samt utbildningstjänster i områden med övervägande landsbygd.

Undersökningen visade också att de genomsnittliga årliga utgifterna var högre i Lissabons storstadsområde (26 891 euro) och att Algarve överträffade det nationella genomsnittet.