I ett uttalande uppger den oberoende medborgarrörelsen "Tillsammans räddar vi korkekarna i Morgavel" och kooperativet Regenerativa att dessa träd "avverkas olagligt" trots att processen fortfarande pågår i förvaltnings- och skattedomstolen (TAF) i Beja.

"Trots att fallet är i domstol och nedskärningarna är olagliga har hundratals korkekar i Sines redan huggits ner de senaste dagarna", säger rörelsen som, vid ett besök på platsen nyligen, bekräftade "starten av skärningsarbetet".

Rörelsens talesperson Avani Ancok kontaktades av Lusa-byrån och sade att hon var "förvirrad" av denna situation och tillade att Environmental Action and Intervention Group (GAIA) rapporterade situationen till TAF i Beja och begärde att domstolen skulle uttala sig, omedelbart stoppa denna åtgärd och sanktionera de ansvariga.

"Vi har inte det rätta antalet [nedhuggna korkekar], men vi pekar ut mellan 300 och 500 träd och vi inser, även om vi inte är experter, att nedhuggningarna är ganska nya, kanske från den här veckan eller högst förra veckan", hävdade hon.

Den rättsliga åtgärd som GAIA har vidtagit vid Beja TAF ifrågasätter lagligheten i det beslut som fattades den 1 augusti 2023 av den tidigare miljö- och klimatministern Duarte Cordeiro, som erkände "det väsentliga allmänintresset i Morgavels vindkraftsprojekt" och den därav följande avverkningen av 1 821 korkekar för att bygga en vindkraftspark i Sines.