Den senaste högerextrema personen att göra detta påstående är Nigel Farage, ledaren för Reform Party som för närvarande splittrar högerrösterna i det brittiska valet och garanterar ett jordskredsnederlag för det styrande konservativa partiet. Det är "friendly fire", men Farage kan inte behärska sig.

"Det var uppenbart för mig att NATO:s och EU:s ständiga expansion österut gav (president Vladimir Putin) en anledning att säga till sitt ryska folk 'De kommer efter oss igen' och att gå ut i krig", sade Farage i fredags. "Vi provocerade fram det här kriget."

Samma dag hävdade USA:s tidigare president Donald Trump att det var just president Joe Biden som bär skulden för den ryska invasionen. "I 20 år har jag hört att om Ukraina går med i Nato så är det ett stort problem för Ryssland.

"Jag tror att det är därför det här kriget startade", fortsatte Trump. "Biden sa alla de felaktiga sakerna. Och en av de felaktiga sakerna han sa var: 'Nej, Ukraina kommer att gå med i Nato'."

Vi skulle kunna hitta många liknande uttalanden från andra högerextrema koryféer som Marine Le Pen i Frankrike och Viktor Orbán i Ungern, men låt oss bara fokusera på det faktiska påståendet.

Vad de alla i huvudsak säger är att Ryssland stod inför ett verkligt militärt hot när nio nyligen självständiga länder i Östeuropa som Ryssland hade erövrat antingen 1940 (Estland, Lettland, Litauen) eller 1945 (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien) tilläts gå med i västalliansen.

Ryssarna skulle föredra ordet "befriade" framför "erövrade", åtminstone när det gäller de sex sistnämnda. Faktum är dock att de alla stod under effektiv rysk kontroll under de kommande 45 åren, med kommunistiska regeringar som installerats av Sovjetunionen och de flesta med ryska trupper baserade på deras mark.

De njöt inte av denna erfarenhet. Tiotusentals av deras medborgare dödades och miljontals fängslades för att de trotsade det ryska styret. Två av länderna gjorde uppror som krossades av ryska stridsvagnar. Så när Sovjetunionen slutligen kollapsade 1991 ville de alla gå med i NATO för att få skydd mot eventuella framtida ryska angrepp.

Nato väntade nästan ett decennium innan man lät den första av dem gå med, främst för att man var medveten om den ryska paranoian om utländska invasioner. Från vikingarna och mongolerna till Napoleon och Hitler har Ryssland fått besök av inkräktarnas Premier League, och de tenderar att bli besatta av ämnet.

Å andra sidan har de mindre länderna i Östeuropa haft det lika svårt och har lika stor rätt till skydd. När de gick med i Nato flyttades inga gränser - och i praktiska militära termer förändrades inte riskerna för Ryssland ett dugg.

Det var 1999, när alla redan hade haft mer än ett halvt sekel på sig att uppdatera sig om kärnvapen - och den viktigaste slutsatsen var att den gamla besattheten av risken för en landinvasion är föråldrad, åtminstone för de länder som har kärnvapen. Var den andra sidans trupper och flygplan är stationerade är irrelevant.

Av hänsyn till rysk paranoia, hur irrelevant det än må vara, stationerade Nato inte några utländska trupper permanent på sina nya östeuropeiska medlemmars territorium förrän 2017, efter det första ryska övertagandet av ukrainskt territorium. Och det var rent symboliskt: åtta multinationella stridsgrupper med 1 500 soldater vardera.

Även då fortsatte USA att dra ner på sina trupper i Europa, från 315.000 vid kalla krigets slut 1989 till endast 63.000 år 2021. Sedan Ryssland invaderade Ukraina har antalet gått upp till cirka 100 000, men endast 20 000 finns i Östeuropa.

Tanken att en så liten styrka skulle hota Ryssland är absurd. Det skulle vara löjligt även om kärnvapen inte fanns, och det vet varje kompetent rysk soldat. Så det handlar om en fråga om Vladimir Putins individuella psykologi.

Var Putin så besatt/ignorant/dum att han inte kunde förstå att det inte utgjorde något hot mot Ryssland att låta östeuropeiska länder gå med i Nato? Eller utnyttjade han cyniskt denna uppfattning, särskilt bland dem som var dåligt informerade om militära frågor, för att uppnå sina diplomatiska och strategiska mål i det forna Sovjetområdet?

Jag vet inte, men jag kan säga så här. Nato sa aldrig att Ukraina kunde gå med. De sade att de skulle fundera på det någon gång i framtiden, när Ukraina inte längre har en gränstvist med Ryssland. Så aldrig, alltså.


Author

Gwynne Dyer is an independent journalist whose articles are published in 45 countries.

Gwynne Dyer