"Skatte- och tullmyndigheten (AT) är medveten om att vissa skattebetalare får e-postmeddelanden som påstås komma från AT där de uppmanas att klicka på "länkar" som tillhandahålls", säger AT i en not som publicerats på sin portal.

Organet som övervakas av finansministeriet presenterade exemplet med tre "e-postmeddelanden" där meddelanden som liknar stämningar för betalning eller avvikelser i deklarationer som rör IRS skickas.

"Dessa meddelanden är falska och bör ignoreras. Deras syfte är att övertyga mottagaren om att gå in på skadliga sidor genom att klicka på de föreslagna länkarna", säger AT, som betonar att skattebetalarna "under inga omständigheter" ska utföra dessa operationer.