Enligt Executive Digest visade bostadsprisernas inverkan på de portugisiska familjernas disponibla inkomst 2023 den största ökningen bland alla medlemsstater, ett problem som inte verkar ha någon lösning på kort sikt.

Uppgifter från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), som analyserats av Público, visar att det index som relaterar försäljningspriserna på bostäder till den disponibla bruttoinkomsten per capita i Portugal 2023 uppgick till 150,9, vilket innebär en ökning med nästan 51 % sedan 2015.

Denna siffra är den högsta bland EU-länderna, med undantag för Cypern och Malta, för vilka inga uppgifter finns tillgängliga. Som jämförelse låg indexet i euroområdet på 109, vilket motsvarar en ökning med 9% under samma period.

Situationen är inte ny, men den senaste tidens försämring har oroat de europeiska myndigheterna. I sin årliga bedömning av medlemsstaterna lyfte Europeiska kommissionen fram bristen på prisvärda bostäder i Portugal som en "växande källa till oro".

Trots åtgärder inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen (PRR) och andra europeiska fonder är utbudet av bostäder fortfarande otillräckligt, vilket förvärras av stigande priser och krediter samt den växande efterfrågan på fastigheter för lokalt boende.