Enligt Marketeer är Ibis, Vila Galé och Pestana de tre hotellkedjor som har störst ryktbarhet på den portugisiska marknaden bland de varumärken som analyserats.

Slutsatsen är hämtad från studien "Tourism and Social Networks", som genomförts av Marktest.

Varumärkena på topp 3 har en kännedom som är 86% eller högre bland de tillfrågade användarna av sociala medier. Därefter kommer varumärket Tivoli på fjärde plats och varumärket Sheraton på femte plats.

"Tillsammans med personer i åldern 45-64 år, boende i Stor-Porto och de som tillhör överklassen ligger Vila Galé på första plats när det gäller kändisskap. Bland individer från medelklassen är det Pestana som intar denna position", säger Marktest.

I studien konstateras också att bland de respondenter som känner till någon av de analyserade hotellkedjorna uppger nästan hälften (47%) att de följer någon av dem på sociala medier.

Undersökningen "Tourism and Social Networks" bygger på 800 intervjuer som genomförts online med invånare på fastlandet i åldern 25-64 år.