Detta är ett av de sista stegen innan arbetet påbörjas, vilket Infraestruturas de Portugal uppskattar bör vara ”slutfört i slutet av 2023”.

Interventionen på 56 kilometer kommer att kosta omkring 23 miljoner euro och genomföras under en 23 månaders period. Slutligen är målet att hela Algarve-banan ska vara elektrisk.