Ett annat faktum är att fastighetsköpen till havs har fallit dramatiskt av olika anledningar (vi informerar dig gärna individuellt), särskilt i den ”gyllene triangeln” runt Quinta do Lago/Vale do Lobo.

Vid noggrann observation var denna utveckling igenkännlig för några år sedan. Men delvis kunde även lokala fastighetsmäklare inte eller ville inte märka denna förändring och förresten är de fortfarande bara delvis medvetna om förändringarna. Än i dag behandlas problemen med denna utveckling fortfarande alltför sällan öppet, tyvärr med massiva effekter på fastighetsmarknaden. Detta är särskilt fallet i välkända orter där, beroende på platsen, ett stort antal av fastigheterna hålls i form av offshore-företag. Även om detta kan vara en obekväm sanning, är det värt att nämna.

Under tiden hyr ungefär två tredjedelar av alla nya köpare av fritidshus i Algarve ut sina hem. Denna trend är mer än bara en modefluga eftersom allt mindre, prisvärda lägenheter och hus köps, vilket gör att ägarna kan täcka delar av sina kostnader med hyresintäkter. Denna förändring har upprätthållits sedan 2013.

Att erkänna trender i förväg är inte bara en stor utmaning utan också styrkan i vårt företag. Vi betraktar varje enskild kund och hans eller hennes behov som ”speciella och unika”, som hjälper dem från att köpa ett hyreshus eller ommodellera ett, ända fram till en eventuell omdesign av deras interiörer: en förstahands- och one-stop-service. Noggrann och effektiv, öppen för och uppriktig med våra kunder, och med ett starkt fokus på att tillhandahålla en verkligt skräddarsydd service.