Brittiska medborgare som redan bor i landet och har för avsikt att fortsätta att bo i Portugal efter årets slut, liksom de som fram till den 31 december anländer till Portugal och har för avsikt att bosätta sig här, måste begära respektive registreringsbevis från kommunfullmäktige i ditt bostadsområde. De som bor i kommunen Lagoa bör göra detta på Câmara i Lagoa.

Registrering som bosatt måste göras så att brittiska medborgare kan visa att de omfattas av utträdesavtalet mellan Europeiska unionen och Storbritannien och därigenom garantera deras rättigheter, inklusive rätten till arbete, hälsa, utbildning och förmåner efter det att övergångsperiod den 31 december 2020.

Brittiska medborgares uppehållstillstånd som redan har registrerats kommer även i fortsättningen att godtas efter övergångsperiodens slut.

Om du är bosatt i Lagoa, kontakta Câmara för mer information. Kontakta sekreterare Ruben Palma genom att ringa 930 405 445 eller skicka e-post till ruben.palma@cm-lagoa.pt