Den genomsnittliga kostnaden för blyfri uppgår till 1 euro och 44 cent, medan diesel säljs till 1 euro och 25 cent.

Bensin i Portugal är för närvarande den sjätte dyraste i Europa, 11 cent per liter över EU-genomsnittet och 22 cent dyrare än i angränsande Spanien.