Förslaget till lag 44/XIV, som har orsakat mycket kontroverser inom sektorn, har sedan den 16 oktober varit i färd med att diskutera och rösta i utskottet för kultur och kommunikation, tillsammans med de ändringsförslag som flera veckor tidigare har föreslagits av parlamentsgrupperna PSD, CDS-PP, Vänster Blocket och PCP.

Men sedan den 16 oktober har PS infört en ny förändring specifikt om driften av ”audiovisuella tjänster på begäran av abonnemang”, det vill säga de så kallade VOD (video on demand) tjänster, såsom Netflix, HBO och Disney +.

Enligt det socialistiska förslaget bör dessa operatörer nu vara föremål för ”betalning av en årlig skatt som motsvarar 1 procent av beloppet av den relevanta inkomsten för dessa operatörer”, utan att specificera hur dessa intäkter kommer att bestämmas.

”Om det inte är möjligt att fastställa värdet av den relevanta inkomsten” av dessa operatörer, ”kommer det antas att den årliga avgiften är 1 miljon euro”, läser förslaget.

Lagförslaget 44/XIV införlivar ett EU-direktiv från 2018 till Portugal, som bland alla medlemsstater reglerar utbudet av audiovisuella medietjänster, vilket omfattar tv-abonnemang, delning av videoplattformar och audiovisuella tjänster.