I en notis som skickas till Lusa News Agency, sade BE att lagen för närvarande ”trivialiserar användningen av tiotusentals säsongsarbetare i förhållanden med de mest absoluta osäkerhet” som, i vissa fall, även passar ”begreppet slavarbete som antagits av FN och organisationen Internationella arbetskontoret”.

BE föreslår församlingen att rekommendera regeringen att utarbeta ”en nationell plan för yrkesutbildning inom jordbrukssektorn”, som ”genomförs och övervakas av jordbruksministeriet och ministeriet för miljö och klimatpolitik”, som överväger ”god jordbrukspraxis” och främjar ”begränsning och anpassning till klimatförändringarna”.

Bland de åtgärder som anges vill BE att stödmottagarna ska garantera sina arbetskraftsbehov genom anställningsavtal, utan att inom ramen för sina ansökningar tillgripa utbildningsplaner på underentreprenad som passar på nationell nivå för att uppfylla de rättsliga kraven för praktik av 35 timmars yrkesutbildning per år. Tillsammans med arbetsvillkor, som ökar medvetenheten om ”behovet av att reglera arbetstagarnas avtalssituation”.