The Caloust Gulbenkian Foundation, tillsammans med VINCI, delar varje år ut stipendier för högre utbildning baserat på meriter och ekonomiska förhållanden. I år ökar beloppet för stipendier till 500 000 €.

Enligt Lusa News Agency kommer det först i slutet av oktober, när ansökningarna upphör, att vara känt hur många stipendier denna förstärkning innebär, eftersom stödbeloppet inte är detsamma för alla. Studenter som tvingas flytta från sin hemort får 3000 euro, vilket motsvarar 300 euro per månad och 1 500 euro (cirka 150 euro per månad) till studenter som studerar på sin vanliga vistelseort.

Målet för stipendier är att stödja den akademiska vägen för studenter med meriter som har få ekonomiska resurser för att bedriva högre utbildning. För Isabel Mota, president för Caloust Glubenkian, är denna ökning av antalet tillgängliga bidrag särskilt relevant i det nuvarande sammanhanget, då pandemin covid-19 åtföljdes av större ekonomiska svårigheter för många familjer.

Gulbenkian-stipendierna delas ut till studenter som ansöker om högre utbildning för första gången, med ett genomsnittligt inträde på mer än 17 och med mindre ekonomiska resurser och, beroende på en bra akademisk prestation, som kan förnyas årligen tills avslutningen av magisterexamen.