I ett uttalande sade PSP att initiativet omfattade 396 poliser som genomförde 600 åtgärder för att öka medvetenheten, med 14 319 studenter och 97 lärare och operativa assistenter från 349 utbildningsplatser, som också utför 582 enskilda kontakter för brottsförebyggande åtgärder. Detta var riktat till skolsamhället, både på primär- och sekundärnivå. Åtgärderna syftade till att varna studenter, föräldrar, lärare och assistenter för mobbning och denna typ av våld, samt till att öka medvetenheten och ge allmänheten möjlighet att upptäcka varningssignaler och stöd och offer.

PSP var också närvarande i två tv-klasser i #estudoemcasa -projektet (som sändes den 19 oktober) och, den 20 oktober, var närvarande med och publicerade temat och säkerhetsråd om nyheter, TV-kanaler, radioprogram och politiska sociala medier konton. ” Dessa åtgärder kompletterar PSP:s insatser för att förhindra mobbning och nätmobbning. Under året innan genomfördes 18,657 åtgärder för att förhindra mobbning och nätmobbning som omfattade 426 644 studenter, lärare, operativa assistenter och sensibiliserade föräldrar”, säger PSP. Dessutom sade PSP att det kommer att finnas tillgängligt under hela läsåret, så att vi håller denna fråga vid liv och fortsätter att öka medvetenheten om detta ämne, anpassat till den nuvarande situationen när det gäller att bekämpa pandemin.”


Author
TPN/Lusa