Sedan 2010, när indexet — ett initiativ från Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE), en EU-byråbas i Vilnius i Litauen — började publiceras, har Portugal klättrat fyra positioner i tabellen, som för närvarande leds av Sverige, Danmark och Frankrike.

Den största ojämlikheten märks främst inom familjen, där hushållsuppgifterna fortfarande främst tillskrivs kvinnor, såsom familjehjälp, vilket innebär att kvinnor tvingas stanna hemma från arbete vid vissa tillfällen.

När det gäller maktområdet är Portugal ett av sex länder med lagstiftning om jämställdhet mellan könen i företag, men det ligger fortfarande under målet. År 2017 antog Portugal kvoter för kvinnor i offentliga företag, och på ett år ökade kvinnlig representation i styrelser och tillsynsorgan från 16,2 procent till 24,8 procent.

”Politiken kommer att ha en inverkan. Jämställdhetspolitiken i företagsekonomins påverkade ekonomiska beslut”, sade litauiska Jolanta Reingarde, forskare och projektsamordnare på EIGE, i en intervju med Lusa News Agency.

Frankrike är det enda land i EU som har mer än 40 procent av kvinnorna i bolagsstyrelser. Belgien, Danmark, Tyskland, Italien, Holland, Finland och Sverige är omkring en tredjedel av kvinnorna.